แบบเหล็ก

ใช้ประกอบเทคอนกรีต เช่นเสาและคาน แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานโดยไมเสียรูป ประกอบได้เร็ว 

มีหน้ากว้างตั้งแต่ 10 cms-80cmsและความยาว120-150 cms.

 

 

 

Visitors: 33,182