ตัวหนอนล๊อคแบบ

ใช้สวมล๊อคแบบเทคอนกรีต สะดวกและรวดเร็ว ใช้ได้นานและเก็บรักษาง่าย มีขนาดเดียว

 

 


Visitors: 33,181