ข้อเสื้อหรือแค้มล๊อค

ใช้ยึดนั่งร้านหรือแป๊ปเหล็กให้แข็งแร็งและรวดเร็ว และมั่นคง 

 

 

Visitors: 33,181